Intentio - logo

Keskusteleva meditaatioryhmä Helsingissä

Intention tapaamisissa meditoidaan ja keskustellaan meditaatiokokemuksista. Intentio ei ole sitoutunut yksittäiseen meditaatioperinteeseen tai -tyyliin. Ryhmässä kaikki saavat harjoittaa itselleen sopivaa meditaatiotyyliä. Vaikka meditaatio on peräisin buddhalaisesta perinteestä, Intentio ei edellytä kävijöiltään joidenkin tiettyjen uskomusten tai tavoitteiden omaksumista. Ryhmässä harjoitettiin alun perin avoimen meditaation tyyliä, josta on jäänyt perinteeksi ryhmän tyyli keskustella meditaatiokokemuksista.

Intention taustalla olevat vaikutteet

The Mind Illuminated (TMI)

Ryhmässämmämme on useita ihmisiä, jotka harjoittavat samatha-vipassana-meditaatiotyyliä. Tämä lähestymistapa on esitelty Culadasan kirjassa The Mind Illuminated.

Mastering the Core Teachings of the Buddha

Pragmaattinen dharma

Osa ryhmästä on kiinnostunut ns. pragmaattisesta dharmasta. Myös osa vierailevista opettajista ovat pragmaatisen dharman opettajia. Yksi keskeinen kirja pragmaattisessa dharmassa on Daniel Ingramin Mastering the Core Teachings of the Buddha.

Unlearning Meditation

Avoin meditaatio

Ryhmä perustettiin alun perin avoimen mediaation ympärille. Tämä lähestymistapa on esitelty Jason Siffin kirjassa Unlearning Meditation ja suomeksi Juhana Kokkosen kirjassa Avoin meditaatio.

Toiminta ja tapahtumat

Intention yleinen maanantaitapaaminen

Istumiset jatkuvat 12.8.!

Aika: maanantaisin klo 18.00–20.00
Paikka: Meditaatiokellari (Meritullinkatu 11 B)

Viikkotapaamisessa meditoimme 60 minuuttia ja keskustelemme niistä teen äärellä. Voit meditoida haluamallasi tavalla ja jakaa kokemuksia sen verran kuin tuntuu luontevalta.

Intentio toimii vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Toivomme, että jokainen osallistuja osallistuisi tilakulujen kattamiseen vapaaehtoisella lahjoituksella oman varallisuustilanteensa mukaan.

Lisätietoa: intentio.group@gmail.com

TMI-orientoitunut lauantairyhmä

Istumiset jatkuvat 17.8.!

Aika: lauantaisin klo 17.00-20.00
Paikka: Meditaatiokellari (Meritullinkatu 11 B)

Tapaamisten tarkoituksena on sekä TMI-tekniikan (The Mind Illuminated) läpikäynti että dharmaan liittyvän ymmärryksen syventäminen. Kaikki TMI:stä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Intentio toimii vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Toivomme, että jokainen osallistuja osallistuisi tilakulujen kattamiseen vapaaehtoisella lahjoituksella oman varallisuustilanteensa mukaan.

Lisätietoa: intentio.group@gmail.com

Tulevat retriitit

Intention vertaisretriitti

  • Aika: 13.-16.9.2019
  • Paikka: Lammin retriittikeskus

Intention retriitti

  • Aika: 26.2.-1.3.2020
  • Paikka: Lammin retriittikeskus
  • opettajana Tucker Peck